Project Description

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli sosyal etkinlikler ile gelişimlerini tamamlamaları, eğitim uygulamalarımızın çok önemli bir parçasıdır. Çocukların gelişiminde ders içi etkinliklerin yanı sıra programlı ders dışı etkinlikler ve okul yaşantılarından edindikleri tecrübeler de son derece önemlidir.

Bu tecrübeler kulüplerimizin öğrencilerimize bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanan bilim, sanat, spor, teknoloji ve sosyal sorumluluk alanlardaki farklı yapılardan oluşmaktadır.

Spor Kulübü

Beden Eğitimi ve Spor Kulübü olarak temel hedefimiz öğrencilerimizin fiziksel ruhsal sosyal yönlerini geliştirerek topluma daha sağlıklı, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

Spor Kulübu olarak misyonumuz en küçük yaş gruplardan başlayıp öğrencilerimizin yeteneklerine göre (jimnastik, basketbol, futbol, voleybol vb branşlar) sporcu en yeni, en yenilikçi eğitimi verip, Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş ve iyi sporcular yetiştirmektir.

Görsel Sanatlar Kulübü

Görsel sanatlar kulübünün amacı öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkanı vererek iç dünyalarının sağlıklı bir şekilde dışavurumunu gerçekleştirebilmesine sağlamak. Geleneksel olanı Özgün tasarıma dönüştürüp üretme deneme kapasitesini geliştirebilme ve öğrencinin kendini sanat yoluyla ifade etmesidir.

Müzik Kulübü

Müzik Kulübü Amacı öğrencilerimizi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirip, yönlendirerek müziği sevdirmeyi ve bir enstrüman çalma yeteneğini geliştirmeyi, çok sesli söyleme ve çalma alışkanlığını kazandırmayı, koro çalışmaları ile toplu iş yapma alışkanlıklarını geliştirerek sosyalleşmelerini sağlamayı, yeteneklerini fark ederek kendilerine güven kazandırmayı amaçlamaktır. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıkça okul içerisinde yapılan tüm etkinliklerde etkinliklerini sergilemektir.

Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü

  1. Doğru ve çabuk düşünebilmeyi ve karar verebilmeyi geliştirir.
  2. Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar.
  3. Harfler, sayılar, renkler gibi kavramları daha kolay öğrenmelerini sağlar. Bu noktada öğrencilerımizle haftanın 1 günü 2 saat keyifli hale getirmekteyiz

Satranç Kulübü

Satranç Kulübünün Amacı

Bir strateji ve akıl oyunu olan satrancı öğrencilere sevdirmek, öğretmek ve oyu¬nu kurallara uygun olarak oynamalarını sağlamaktır.

Neden Bu Kulübü Seçmelisin?

Verdiğin kararın sonucunu görmek, Gerektiğinde planlarında değişiklik yapma becerisi kazanmak, Analitik düşünce yeteneğinin ve dikkatinin gelişmesi, Hızlı ve doğru karar vermesi Çok sayıda kuralı aynı anda değerlendirebilmesi, Problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi Paylaşmayı öğrenmek, Centilmenlik anlayışı içinde rakiplerine ve takım arkadaşlarına saygılı olma becerisinin geliştirilmesi Satranç maçı yapabilmesi için satranç kulübünü seçebilirsin.

Kulüp Çalışmasının İçeriği

Kulübü tercih eden öğrencilerin seviyelerine göre; kural bilgisi,

Notasyon kullanarak satranç maçı yapabilmesi,
Açılış, oyun ortası, oyun sonu hakkında bilgi sahibi olması,

Satranç oyunu taktik temalarını bilmesi , v.b satranç eğitiminin yanında satranç klasikleri olarak bilinen oyunların ve öğrencilerin kendi oyunlarının analizi de yapılmaktadır. Ayrıca; dünyada ve Türkiye”de satrancın gelişimi takip edilmekte, güncel haberlerin aktarılmasının yanı sıra problem çözümü, puanlı satranç, hamle bulmaca, çoklu masa gösterisi (simultane) ve kulüp içi turnuvalar da yapılacaktır.

Yaratıcı Drama Kulübü

Yaratıcı drama; herhangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, öğrenci grubunun birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır.

Eğitimde Yaratıcı Dramanın amacı öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmelerini en üst seviyeye çıkarmaktır.

Biz de öğrencilerimizin akademik başarılarını ve yaşamsal becerilerini desteklemek için Yaratıcı Dramayı etkin şekilde kullanmaktayız.

Okulumuzda Yaratıcı Dramayı kendi özel drama sınıfımızda ve okulumuzun Yaratıcı Drama konumuza uygun bütün alanlarında yapmaktayız.

Öğrencilerimize; yaratıcılık, estetik, eleştirel düşünme, sosyal katılım, iletişim, özgüven, sanat anlayışı, problem çözme, hayal gücünü geliştirme, empati, yeni çözümler üretme yeteneği gibi beceriler kazandırmayı hedeflemekteyiz. Öğrencilerimiz okul ve okul dışı ileriki bütün yaşantılarında Yaratıcı Drama’ nın faydalarını göreceklerdir.

Gezi Gözlem Kulübü

Gezi gözlem kulübünün amacı öğrencileri yakın çevreden başlayacak çevrelerine karşı merak ve inceleme ruhu oluşturmak turistik yerleri tanıtmak dersleri ile paralel tarihi meraklarını canlandırmak geçmiş uygarlıkların günümüze katılarını fark etmesini sağlamadır ayrıca doğayı fark edip doğaya saygı duymayı öğretmektir.

Robotik Kodlama Kulübü

Sizde Çocuklarınızı 5,000 Öğrencili Ailemizin Bir Parçası Yapmak için Detaylı Bilgi Alın

Sizi bilgilendirebilmemiz için lütfen aşağıdaki alanları doldurunuz